referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Jūrinių uostų technologiškas projektavimas
Šiuolaikinis uostas yra stambus ir labai sudėtingas techninis kompleksas. Į jo sudėtį įeina teritorija, akvatorija, krantinės ir reidai, krantą stiprinantys statiniai. Turint omeny, kad uostas pirmiausia yra transporto mazgas, jis turi turėti patogius priėjimo kanalus, ryšio kelių, patogiai prieinančių prie pagrindinių magistralių, tinklą, stoties įrengimus, vidinį geležinkelį. Uostas yra transportavimo grandis, kur prasideda ir baigiasi laivo kelias, todėl uosto ir šalia jo esančioje teritorijoje randasi laivą pakeliantys ir laivų remontui skirti įrenginiai.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 3172

Ekranas AB
EKRANAS nuolat daug dėmesio skiria gamybos plėtrai bei tobulinimui. Bendrovės vadovybė mano, jog norint išlikti konkurencingiems rinkoje ir pasiūlyti jai aukštesnės kokybės produktus, reikia nuolat gerinti gamybos efektyvumą bei atnaujinti asortimentą, todėl bendrovės vadovai neįsivaizduoja ateities be inovacijų ir investicijų į gamybą. Didelės ir sėkmingos investicijos į gamybos procesus sukūrė galimybes gaminti naujos cheminės sudėties stiklo detales bei puikios kokybės kineskopą televizoriui. Sėkmės recepto formulė visiškai paprasta ir lengvai suvokiama - “kokybė, kokybė ir dar kartą kokybė”. EKRANAS šią taisyklę taiko visur – bendrovės viduje ir išorėje. Visuotinės kokybės idėja, pritaikyta praktinėje EKRANO veikloje, iš tikrųjų davė naudos ir darbuotojams, ir klientams. Kurdami aukštos kokybės produktą darbuotojai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, tampa stiprūs ir jaučia dvasinį komfortą. Tai skatina žengti tolyn, tobulinimosi link. Kita vertus, klientai patenkinti kompanijos darbu, nes geras gaminys – tai patikimumo garantas.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2129

Ekonomikos mokslo istorinė retrospektyva
Ekonomikos mokslo objektas, istorinė retrospektyva( trys laikotarpiai). Antikos laikų ekonominė mintis( Sen. Graikija, Roma, teiginiai,4000p.m.e.). Kanonizmas(nuo 350 iki XVI a.). Merkantilizmas( XVI-XVII)-ekonominių pažiūrų sistema, pabrėžianti mainų ir prekybos, kaip nacijos gėrovės šaltinio, bei aukso svarbą, ypač skatinanti eksportą ir nepalaikanti importo. Klasikinės politinės ekonomikos pradžia. Smito mokymas. Rikardo, Maltusas. Utopistai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2278

Vidaus transportas
Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra būtinas atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko. Pirmas žingsnis šia kryptimi yra Lietuvos transporto integravimas į bendrą Europos transporto sistemą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2100

Turizmo samprata ir raida
Žodis “turizmas” (prancūziškai Tourisme) reiškia keliavimą iš vienos vietovės į kitą laisvalaikiu. Šio žodžio atsiradimas sietinas su rekreacinių poreikių tenkinimu ir noru pažinti aplinką. Turizmas, tai procesas kuriam būdinga: kelionės - kurių metu patiriamas malonumas matant naujus, įdomius, gražius vaizdus, susipažįstama su kitų šalių ir vietovių žmonių kultūra, gyvenimu, istorija, tradicijomis; nuotykiai - kai patiriamos teigiamos emocijos, patikrinamos žmogaus galimybės ekstremaliomis sąlygomis, siekiami nepasiekiami objektai ir viršūnes; daugeliui pasaulio žmonių tai verslas, darbo ir pajamų šaltinis, o valstybėms - biudžeto papildymas ar krašto ekonominės gerovės kėlimas; tai galimybė įrengti parkus, sutvarkyti kelius, mažinti bedarbystę; ūkinė veiklos sritis, apimanti pramonę, žemės ūkį, transportą, energetiką, pramogų verslą, maitinimą, tarpininkavimą ir kt.; rekreacinės veiklos - keliaujant atgaunamos jėgos, sportuojama, bendraujama, gydomasi, pramogaujama.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 3535

Pakavimo tikslai
Nėra paprasta suskirstyti charakteristikų įvairovę atsižvelgiant į jų funkcijas. Kaip jau buvo minėta anksčiau yra skirtumas tarp pardavimo pakavimų ir transportavimo pakavimų. Šios pakavimo rūšys irgi atskleidžia pakavimo charakteristikų įvairovę. Čia žodis “charakteristikos” apibūdinamas atskirų pakavimo metodų, naudojant tam tikras pakavimo medžiagas, charakteristikomis. Atskiri požymiai gali būti vertingi įvairiomis funkcijomis. Pavyzdžiui, pakavimo materijų tvirtumas tarnauja produktų apsaugojimui bei krovinio pervežimui, kai vienetai yra sudėti vienas ant kito. Atskira pakavimo forma turi būti pasirenkama atsižvelgiant į galimas reikalingas funkcijas ir kitas pakavimo charakteristikas. Pakavimas gali turėti įvairių funkcijų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2891

Ekonominės srovės
Senovės Ir Viduramžių Ekonomiškosios Idėjos. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė Mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios Socialinės Srovės. Marksistinė ekonomika.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2352

Lietuvos transporto politika integruojantis į Baltijos jūros regiono transporto sistemą
Dabar smarkiai pasikeitė transporto vaidmuo ekonominiame šalies vystymesi. Praeityje transportas tiktai padėdavo gamybinių šalies ūkio šakų veikloje,o dabar jis tapo pagrindiniu jų vystymosi ir augimo veiksniu. Tai yra visiškai nauja transporto funkcija visų išsivysčiusių šalių ekonominiame gyvenime. Lietuvoje transportas sukuria maždaug 8 proc. šalies bendrojo vidaus produkto, šalies transporto įmonės sėkmingai pasinaudoja turimais pranašumais bei geografine šalies padėtimi. Didžiulę reikšmę ekonominiame vystymesi lemia nuolat dedėjantis pasaulyje darbo pasiskirstimas, kurio rezultatas yra kooperacijos didėjimas kiekvienoje ekonominės veiklos sferoje ir tarp šių sferų. Ši kooperacija nenutrūkstamai siejasi su transporto darbu.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-17

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2097

Personalo valdymas
Nustatant apmokėjimo lygius atliekami šie veiksniai: padaroma atlyginimų apžvalga, įvertinami darbai, nustatomos apmokėjimo kategorijos, pasiteikiamos darbo užmokesčio kreivės ir patikslinami apmokėjimo lygiai. Darbo vertinimo tikslas – nustatyti santykinę darbo vertę. Vertinant darbą vienas darbas vertinamas lyginamas su kitu pagal turinį, kuris paprastai apibūdinamas tokiais veiksniais kaip įgūdžiai, pastangos, atsakomybė ir darbo sąlygos. Daugelis vadovų, norėdami nustatyti darbo užmokesti, grupuoja darbus į apmokėjimo kategorijas. Į šias kategorijas įtraukiami maždaug vienodo sudetingumo arba svarbos, nustatytos vertinimo metu, darbai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-17

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2086

Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertas
Motyvavimas šiuolaikinėje valdymo sistemoje daro itin didelę įtaką. Motyvacija svarbi tuo, kad viskuo patenkintas darbuotojas savo pareigas vykdys nepalyginamai geriau ir su malonumu. Motyvai ir stimulai padeda atsiskleisti žmogaus sugebėjimams ir efektyviai panaudoti išteklius. 2. Visos šiuolaikinės motyvacijos teorijos akcentuoja žmonių poreikius. Vadovas prieš taikydamas vienokius ar kitokius motyvavimo būdus, privalo gerai susipažinti su darbuotojų poreikiais. Motyvavimo sistema įmonėje turi būti pagrįsta poreikių tyrimu. Tai ir yra motyvacijos teorijų tikslas. 3. Dominuoja socialiniai – ekonominiai veiksniai ir jie daro motyvacijas pakankamai efektyvias. Vadovo uždavinys – gerų darbo sąlygų sudarymas ir tikslus užduočių pateikimas darbuotojams. 4. Nepatenkinus materialių darbuotojo poreikių, moralinis skatinimas neturės reikšmingesnės įtakos darbuotojo darbo rezultatams. Kiekvieno žmogaus motyvacijos sistema yra individuali.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-17

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2246

Įmonės
Esama smulkaus ir vidutinio verslo teisinė ir ekonominė aplinka sudėtinga: nemaža dalis įmonių nustoja veikusios ar bankrutuoja, didelė gyventojų bedarbystė, verslininkams stinga elementarios informacijos ir žinių, nėra sukurta efektyvi paramos verslui sistema, nesubalansuota verslo plėtra regionuose. Šias problemas numatoma spręsti įgyvendinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programą. Programos priemonių visuma leis sukurti finansinės paramos instrumentus, leidžiančius įmonėms geriau pasinaudoti finansiniais ištekliais ir sukurti naujas darbo vietas, plėtoti paramos verslui infrastruktūrą, sukuriančią palankią aplinką įmonėms kurtis ir augti. Per finansuojamas regionines ir tikslines programas numatoma pritraukti investicijas į regionus ir sudaryti palankias sąlygas jų subalansuotai plėtrai, skatinti naujų įmonių, užsiimančių netradiciniais verslais, kūrimąsi. Programoje numatyta įgyvendinti projektus, kurių metu verslininkams bus teikiamos informacinės, konsultacinės bei mokymo paslaugos ir tuo skatinamas naujų įmonių kūrimasis ir veikiančių plėtra. Be to, pagal galimybes numatoma dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir sudaryti sąlygas įmonių bendradarbiavimui, jų konkurencingumo didinimui.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-17

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2109

Gamyba
Nors esama didelės įmonių ir jose vykstančių gamybos procesė įvairovės, pagal tam tikrus požymius kiekvieną įmonę sąlyginai galima priskirti prie tam tikro gamybos tipo. Pagrindiniai gamybos tipai yra trys:vienetinė, serijinė ir masinė gamyba. Įmonės arba bet kurio jos struktūrinio vieneto priklausomumą tam tikram gamybos tipui nulemia visas kompleksas techninių, organizacinių ir ekonominių savybių gamybos specializacija, gamybos apimtis, gaminių nomenklatžra ir jos pastovumas, įrengimu pobūdis, technologijos procesų detalizavimas, darbininkų kvalifikacija ir kt. Bet paprasčiausias ir universaliausias būdas įmonės arba jos atskiro struktūrinio vieneto gamybos tipui nustatyti – tai dominuojantis darbo vietų specializavimo koeficientas kd.s, parodantis oprecijų, atliekamų darbp vietoje skaičių.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-17

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2124

Žymiausi tarpukario Lietuvos ekonomistai
Iki 1918 m. Lietuvoje nebuvo nei vieno specialaus ekonomikos klausimais periodinio leidinio, trūko terminų. Palaipsniui visos šios bėdos buvo nugalėtos: atsirado periodinių ir neperiodinių ekonomikos srities leidinių bei originalių ir verstinių veikalų. Ekonomikos srityje pradėjo reikštis Kauno universiteto ekonomikos profesoriai: A. Rimka, V. Jurgutis, P. Šalčius, D. Cesevičius.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-08-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2127

Darbo užmokestis
Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais žmonėmis ir t.t. Tačiau, norint suvokti ekonomikos pagrindus, pakanka nagrinėti tik vieną jų – siekimą gauti pajamų. Pajamos darbo rinkoje išreiškiamos darbo užmokesčiu. Gauti pajamų galima dvejopai: už darbą ir už asmeninio turto naudojimą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2273

Verslo plano sumanymas
Mano sukurtos įmonės pavadinimas "Rojaus kampelis". Aš pardavinėsiu gėlėmis, tai bus ir gėlių puokštės, gėlių krepšeliai, gedulingi vainikėliai, gedulingos puokštelės, taip pat galima užsisakyti pagal užsakymą, taipogi bus teikiama paslauga išmokti pasidaryti tai, kuo yra prekiaujama(galima bus išmokti pasidaryti bet kokiai progai puokšteles, vainikus ir visa kitą). Tai tartum "užklasinis" būrelis - kurie gali įgyti šiokių tokių įgūdžių.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2100

Viešbučio marketingo tyrimas
Įmonės įvertinimas iš marketingo pozicijų. Įmonės statuso apibudinimas, jos teikiamos paslaugos,asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena,veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2178

Verslo ekonomikos namų darbas
Verslininkas – tai kūrybingas žmogus, kuris organizuoja, vadovauja įmonei ir imasi rizikos. Kitaip tariant, verslininkas yra asmuo, turintis kapitalą ir pelnui maksimizuoti ieškantis naujų pelningų veiklos krypčių, remdamasis dalykinėmis žmogiškomis savo savybėmis. Taigi verslininkai yra žmonės, turintys pelno siekiančias firmas.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2097

Valdymo stiliai
Šis darbas yra valdymo stilių ir jų klasifikacijos apibendrinimas. Skyreliuose yra plačiau pateikta apie skirtingus vadovų darbo stilius, jų įtaką pavaldiniams ir darbuotojams. Pateikti ir keli paveikslėliai, kurie leidžia aiškiau ir vaizdžiau suprasti esamus tarpusavio santykius, padėtį ar tam tikrą orientaciją.Remiantis tam tikrais šaltiniais, daugiausia čia dėmesio skirta demokratinio, autokratinio ir liberalinio vadovo darbo stiliams. Atitinkamai yra nurodyta į ką jie yra daugiau orientuot, koks jų organizuotumas, sugebėjimas valdyti, tarpusavio santykiai ir būdingos elgesio manieros.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2290

Vadovavimo problemos organizacijoje
Vadovauti žmonėms – mokslas ir menas. Vadovavimas – vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Susidūrus mažiausiai dviem žmonėms, siekiantiems panašaus tikslo, iš karto iškyla vadovavimo problema. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasėkoje. Taigi be vadovaujančio individo Žemėje nebūtų nei vieno stebuklo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2127

Turizmo organizacijos Lietuvoje
Didžiausią gamtinį turizmo potencialą turi penki nacionaliniai parkai ir 30 regioninių parkų, kurie apima 7,5 proc. šalies teritorijos. Valstybės saugomi 130 draustinių, 353 gamtos paminklai, 194 parkai taip pat gali būti panaudoti kultūrinio ar ekoturizmo plėtojimui. Išnaudojant šias gamtinės ir kultūrinės sąlygas galima kurti ir vystyti aktyvaus poilsio, ekoturizmo, kultūrinio turizmo, kurortinio turizmo, etninio turizmo, kaimo turizmo produktus.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2111


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama