referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Lizingas
Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo patrauklumas. Išvados ir rekomendacijos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2111

Verslo ciklas, kursas
Verslo ciklo sąvoka. Verslo ciklo stadijos. Valiutos kurso samprata. Valiutos nuvertėjimo sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Mokėjimų balansas. Globalinių žmonijos problemų esmė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2361

Antimonopolinė politika: įstatymai ir reguliavimas
Monopolijos formavimosi įpatybės. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Monopolijos valstybiniai reguliavimo būdai. Privalomi mokėjimai - mokesčiai. Kainų reguliavimas. Natūraliųjų monopolijų reguliavimas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2207

Organizacija ir valdymas
Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Kontrolė. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2080

Palūkanų normos
Pelningumo kreivė. Finansinių instrumentų vertės nustatymas. GAP analizė. Trukmės analizė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2115

Bankų pasyvinės operacijos
Indėlių rūšys ir apskaita. Neterminuotieji indėliai. Terminuoti indėliai. Terminuotų indėlių apskaita. Pasauga. Taupomieji (kaupiamieji) indėliai. Indėlių sertifikatai. Indėlių draudimas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2140

Radijo stotys
Vadybos referatas - Radijo stotys. Valdymo modelių tyrimo instrumentarijaus sudarymas. Tiriamų organizacijų valdymo modelių tyrimas. Stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų kauno miesto komercinių radijo stočių valdymo modelių analizė.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2126

Statybų rinkos Lietuvoje 1991-2002 metais trumpa raidos analizė
Šiame darbe bandoma, remiantis didžiausių statybos bendrovių ekspertų, ekonomistų, mokslininkų, su statyba susijusių bendrovių (Statybos industrijos asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacija...) bei kitų įstaigų atstovų (Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos pramoninkų konfederacija...), o taip pat autoriaus nuomone, bendrai išanalizuoti statybų rinkos raidos bei nuosmukio etapus, tai sąlygojančius veiksnius bei tų procesų padarinius Lietuvos ekonomikai 1991-2002 metais, ypatingai akcentuojant dabartinę (2003m.) statybų rinkos padėtį. Taip pat bus siekiama prognozuoti statybų rinkos raidą artimiausiame (1-2) metų bėgyje. Turinys: Lietuvos statybų rinka iki Rusijos ekonominės krizės. Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki SSRS žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai Lietuvos statybų. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. Statybų rinka po 1998 metų Rusijos ekonominės krizės. Statybų rinka 1998 - 2002 metais.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2094

Efektyvus vadovavimo stilius
Koks turėtų būti šiuolaikinis vadovas, kokiomis savybėmis pasižymėti, kokius darbo metodus taikyti, siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2094

Vadovo asmenybė
Ką asmenybė vertina, ko ji siekia, ką ji sugeba, kokia ji yra.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2225

Verslo įmonių rūšys pagal įvairius kriterijus
Verslo įmonių rūšys pagal įvairius kriterijus. Įmonės finansų atskaitomybė, formos. Bendrieji apskaitos principai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2148

Įvado į verslo studijas kontrolinis darbas
Verslo esmė ir vaidmuo rinkos ekonomikoje. Individualios (personalinės) įmonės steigimo ir registravimo tvarka Lietuvoje. Verslo įmonės kapitalas.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2096

Bankų aktyvinės operacijos
Kreditavimas - pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Pajamų už paskolas (palūkanų) pripažinimas. Specialiųjų atidėjimų rizikingoms paskoloms sudarymas ir apskaita. Nuostolingų paskolų perkėlimas į nesisteminę apskaitą. Kreditavimo operacijų apskaitos duomenų sutikrinimas ir dokumentų apskaita banke. Paskolos dokumentų apskaita. Vertybinių popierių apskaita.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2215

Auditas
Audito planavimo vieta audito sistemoje. Audito planas ir programos. Atsargų audito programa. Išvados.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2095

Bankų apskaita ir atskaitomybė
LR komercinių bankų apskaitos reglamentas. Nebalansiniai įsipareigojimai. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių ataskaitų priedai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2141

Aktyvų ir pasyvų bei banko rizikos valdymo elementas - banko veiklos analizė
Likvidumo rizika. Palūkanų normos rizika. Kapitalo rizika. Kredito rizika. Užsienio valiutų rizika. Išlaidų (kaštų) rizika. Rizikos analizė. Finansinė ir valdymo rizika. Pelnas ir rizika. Lietuvos respublikos įstatymuose vartojami terminai ir sąvokos.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2116

Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas
Buhalterinis ir ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas. Banko įvertinimas investuotojo požiūriu. Banko veiklos įvertinimo rodikliai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2297

Ekonomikos špera
Nacionalinis produktas. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2215

Finansinės analizės špera
Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės metodai. Analizės šaltiniai. Balanso analizė. Turto pelningumas. Finansinės analizės objektas. Apyvartinio kapitalo (ak) analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Finansinės analizės rūšys santykinių rodiklių klasifikavimas. Vertybinių popierių koeficientai. Analizės raida. Analizės organizavimas. Pinigų srautų ataskaita (psa). Pelningumo rodikliai.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2262

Įmonės statistika
Įvadas. Duomenys. Formulės. Bendrosios įplaukos. Pelnas už paslaugas. Pelnas nuo suvenyrų pardavimo. Pelnas nuo restoranų veiklos. Investicijos. Bendrosios išlaidos. Išlaidos reklamai. Išlaidos teritorijos tvarkymui. Išlaidos atlyginimams. Išlaidos įrengimų techniniam aptarnavimui. Išlaidos suvenyrų gamybai. Išlaidos restoranų veiklai. Pelno ir išlaidu palyginimas. Grynasis įmonės pelnas. Palyginimas su panašios veiklos įmonę. Išvados.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2088


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama