Pradzia referatai


Katalikiškos mokyklos vertybės ir principai
Kadangi,visuomenėje nusikalstamumas nemažėja, o švietimo dorinės problemos visuomenėje tampa vis aktualesnės, valstybės švietimo sistemai būtina daugiau dėmesio ir lėšų skirti žmonių dorinės sąžinės ugdymui. Bažnyčia ir Valstybė Lietuvoje atskirtos, tačiau jos gali sėkmingai bendradarbiauti doros ugdymo srityje. Šiam bendradarbiavimui pagrindas jau yra padėtas Konstitucijoje, valstybės įstatymuose ir susitarimuose tarp Lietuvos Respublikos ir Vatikano. Norint įtvirtinti šį valstybei būtiną bendradarbiavimo principą mokyklų lygmenyje tėvų pageidavimu steigiamos naujos valstybės išlaikomas katalikiškos mokyklos.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2206

Nemoki atidaryti failo?