Pradzia referatai


J. Brodskio eilėraščių ciklas Vertumas
Analizei pasirinktas J. Brodskio eilėraščių ciklas (poemėlė) „Vertumas“, kuris išspausdintas J. Brodskio eilėraščių rinkinyje „Poezija“, 2001 metais. Remtasi S. Gedos vertimu.
Analizės tikslas - apžvelgti visą ciklą, aptarti tematiką, problemas, erdves, priešpriešas, aliuzijas, leksiką. Darbo autorė neanalizuoja kiekvieno ciklo eilėraščio atskirai, o stengiasi aptarti visumą. Ciklas analizuojamas kaip vienetas, kaip vienas eilėraštis „Vertumas“.

Tipas: analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-28

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2190

Nemoki atidaryti failo?