Pradzia referatai


Lietuvos energetikos sektorius
Lietuvos energetikos sektorius pagal savo svarbą, darbuotojų skaičių (apie 14 proc. pramonės darbuotojų), bendrąją ilgalaikio energetikos įmonių turto vertę (apie 25 proc. viso šalies įmonių turto) ir išlaidų, skiriamų importuojamiems energijos ištekliams įsigyti, dydį yra vienas reikšmingiausių šalyje. Ši sritis apima tarpusavyje susijusius energetikos sektorius (elektros energetikos, centralizuotojo šilumos tiekimo, naftos, gamtinių dujų, anglių ir vietinio kuro bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių), kuriuos sudaro visuma įmonių ir įvairių energijos išteklių gavybos, gamybos, transformavimo, tiekimo, skirstymo ir vartojimo įrenginių.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2409

Nemoki atidaryti failo?