Pradzia referatai


Bankų apskaita ir atskaitomybė
LR komercinių bankų apskaitos reglamentas. Nebalansiniai įsipareigojimai. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių ataskaitų priedai.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2145

Nemoki atidaryti failo?