Pradzia referatai


Lietuvos draustiniai
Saugomų teritorijų tradicijos Lietuvoje siekia gilią senovę.Dar viduramžiais Lietuvos žemėse augo vadinamosios šventosios girios, kuriose drausta kirsti medžius, daryti takus ir net lankytis.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-03

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2135

Nemoki atidaryti failo?