Pradzia referatai


Plati Lietuvos istorija
Lietuvos valstybės susikūrimo ir jos ankstesnės istorijos problemos. Lietuviškasis feodalinės santvarkos variantas. Lietuvos luominės visuomenės susikūrimas kunigaikščiai ir bajorai. Vytauto epocha. Valstybinės ir visuomeninės santvarkos pakitimai. Bajoriškojo parlamentarizmo formavimasis. Liublino unija. Jos istorinė reikšmė. Reformos. Užnemunė Prūsijos valdžioj. Sovietų sąjungos žlugimas. Kovo 11 aktas ir Lietuvos tarptautinis pripažinimas.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-04

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2085

Nemoki atidaryti failo?